Freitag, 27. Juni 2014

ERJ Legacy 650 (E135)BJ · OK-OWN

ERJ Legacy 650 (E135)BJ · OK-OWN
Auch ein Flieger.
Sigi 27.06.2014 ZRH