Samstag, 1. Dezember 2007

Die Hecklastige.

Tarom Ilyushin IL-62 YR-IRA
Im Anflug auf Piste 16

Sigi 07.1975